"He estat un home afortunat; res en la vida m'ha estat f├ácil."

Sigmund Freud