Són tres les coses que deriven de la saviesa, calcular bé, parlar bé i actuar com cal.

Demòcrit