La tècnica és l'esforç per estalviar esforç.

José Ortega y Gasset