Els únics dimonis en aquest món són els que corren pels nostres propis cors. És allà on s'ha de lliurar la batalla.

Mahandas Gandhi