M'interessa el futur perquè és el lloc on passare la resta de la meva vida.

Woody Allen